NASZE CELE

 • Wspieranie kultury w Polsce i na świecie,
 • Działalność kulturalna,
 • TWORZENIE form i przestrzeni dla współpracy środowisk twórczych, w szczególności związanych z
  muzyką klasyczną i rozrywkową,
 • INICJOWANIE i wspieranie lokalnych i społecznych inicjatyw związanych z rozwojem kultury muzycznej
  i promocji muzyki,
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI kulturowej oraz
  ukierunkowanej na zwiększenie integracji ze społeczeństwem,
 • WSPIERANIE I NIESIENIE POMOCY zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i
  zawodowego dla dzieci i młodzieży,
 • Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki, w szczególności w
  zakresie muzyki,
 • Inicjowanie i UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI artystycznej i kulturalnej,
 • Zaspokajanie potrzeb i ASPIRACJI KULTUROWYCH społeczeństwa,
 • Promocja młodych talentów,
 • WSPIERANIE TALENTU, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych
  muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków.

Scena to miejsce muzycznych spotkań artystów z różnych dziedzin. Muzycy, poeci, aktorzy, podróżnicy i inni inspirujący ludzie. Ale też ci, którzy swoich talentów artystycznych jeszcze poszukują.

B= SWPS > OSOBOWOSC MARKI > A2

Idea MUZYCZNEGO DELIVIE powstała z potrzeby kontaktu ze SZTUKĄ, kulturą i spędzania czasu w miłej, sympatycznej atmosferze.

Ci z Was, którzy spędzali już z nami wspólne wieczory wiedzą, jak istotnym dla nas elementem jest stworzenie publiczności najlepszych warunków do pełnego odbioru kulturalnych DOZNAŃ, a artystom komfortu TWORZENIA.

Zostawmy więc telefony wyłączone, a zdjęcia róbmy jedynie w
pamięci. Pozwólmy sobie na odprężenie i cieszenie się piękną
CHWILĄ.

MIECZYSŁAW BURY

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin Fundacji – kliknij link aby pobrać.

Oświadczenie Covid – kliknij link aby pobrać.

Oświadczenie RODO – kliknij link aby pobrać.

Logo_delivie

FUNDACJA DELIVIE

Fundacja DELIVIE prowadzi społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w sferze szeroko rozumianej kultury, oświaty i sztuki, w tym w szczególności KULTURY MUZYCZNEJ, rozwoju i wspierania społeczności lokalnej i młodzieży, promocji muzyki i zwiększania świadomości kulturowej obywateli, WSPIERANIA TALENTU, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych ARTYSTÓW muzyków.

 

KONTAKT

REŃSKA WIEŚ, REŃSKI KONIEC ITP

tel: +48 600 429 544

WSPIERAJMY KULTURĘ

numer konta: 36 1090 2053 0000 0001 4749 2140

0:00
0:00